Kvarnsjön i försommarskrud

Äntligen börjar lite grönska lysa upp delar av Kvarnsjöns vassområden!
page5_10_1
Morgonen bjöd på en helt blank vattenspegel, bruten endast av sporadiska vak. Jungfruligt är kanske det ord som bäst beskriver känslan att blicka ut över Kvarnsjön klockan fyra denna junimorgon.
page5_11_1
Försökte enträget med torrfluga och nymf i två timmar, men först när zonkern åkte på en intermediate-lina började det hända saker. Ibland behövs lite brutalare metoder för att reta fisken till hugg. Torrflugefiske är knepigt i Kvarnsjön (och kanske inte bara där, vid närmare eftertanke). Det skattas så högt, även av mig, men om man inte dagligen kan följa vattnets rytm är chansen att komma rätt ganska liten. Min erfarenhet är att torrflugefiske i Kvarnsjön ger bäst utdelning under senhösten, när fisken uppehåller sig inom mer avgränsade områden på ett mer förutsägbart sätt. I dag såg jag både flygmyror, sjösandsländor och fjädermyggor på vattenytan, men inget slag förekom i sådan mängd att det förmådde sätta fart på fisken.
page5_12_1
Fisken gick förvånansvärt djupt med tanke på att vattentemperaturen endast var 16 grader i ytskiktet, men så har den förstås ett ganska stort djup att spela med, och ljuset var dessutom intensivt. När jag senare på förmiddagen återupptog nymffisket, med extra lång tafs och extra förtyngning (ett par små blyhagel cirka 10 cm. framför nymfen) fick jag trots allt två regnbågar, varav en var en äldre fisk i toppkondition.
page5_10_1-1
Zonkern räddade dagen, men det kändes bra att bevisa att det trots allt gick att ta fisk även på flytlina och nymf, även om tafsen var lång och förtyngningen tung ;-). Kan förresten rapportera att båda storlommens ägg har kläckts; det måste ha skett ganska nyligen, och ungarna vallades runt ön av båda föräldrarna. Ingen bäver syntes till denna gång; kanske har den dragit vidare till mer ostörda vatten.

Se även det uppdaterade bildspelet och fångstrapporten.
|