Tredje gången gillt

Förra helgen gick det inget vidare, och inte heller i går, men i dag lyckades jag faktiskt i min föresats att vara ute på sjön en timme före soluppgången! (Något som är tacknämligt med fiskekorten i Kvarnsjön är att de faktiskt gäller till klockan 6 påföljande morgon.) Det var tämligen mörkt när jag kom fram till parkeringen strax efter klockan 4, och jag beslöt att vänta med förberedelserna tills den första ljusranden vid horisonten visade sig. På väg ned mot sjön korsade en grävling mitt spår, i övrigt endast stillhet och tystnad.
P9100008
Och vilken syn mötte då mitt öga klockan fem på morgonen, när jag steg ned i flytringen och gav mig ut på Kvarnsjöns spegelblanka yta? Som väntat fanns det gott om kläckande fjädermyggor och därmed även vakande regnbågar. Vid ett tiotal tillfällen vakade fisk inom kasthåll från flytringen, men som vanligt gäckade fisken mig. Först när jag lyckades besinna mig och lät lagd fluga ligga levererade Kvarnsjön. En fisk dök upp från ingenstans och tog min parachute-bundna Adams i en lugn och sävlig rörelse. Den satt på en bra stund innan krokens fäste släppte, efter flera tokrusningar. Hur kommer det sig att fisk fångad i ytan, på nymf eller torrfluga, mycket oftare gör dessa explosiva utras än fisk fångad på streamer?
P9100024
Det fanns gott om tid att studera fiskens rörelser. Jag minns att Bengt Öste en gång hävdade att även regnbågen (i likhet med öringen) håller revir i sjöar, men att reviren är större och att fisken ofta patrullerar ett ellipsformat område i sitt näringssök. Själv har jag aldrig lyckats finna några belägg för ellipsformade vakbanor bland regnbåge. Det enda jag med viss bestämdhet kan säga är att regnbågen, i Kvarnsjön åtminstone, på ett mer konsekvent sätt rör sig nära strandlinjen under oktober-november. Under september däremot tycks fisken ha hela sjöns yta som matbord, och jag lyckas inte se några mönster i hur fisken förflyttar sig. Den dyker upp än här än där, och det tycks omöjligt att förutspå var nästa vak kommer. Om det alls kommer vill säga. Fjädermyggfiske på blanka vatten är sannerligen inget fiske för den klentrogne. . .
P9100019
Även om utbytet av detta tidiga morgonfiske kan tyckas klent var det ett härligt skådespel att se alla dessa vakande fiskar! Alla vaktyper fanns representerade: head-and-tail, plaskvak, språngvak, sippvak med flera. Borde ha inneburit ett guldläge för fiskgjusen kan man tycka, men kanske var ljuset otillräckligt för jakt. Nästa gång vill jag prova att öka fångstchanserna genom att knyta fast en liten nymf på kort tafs i krokböjen på den torra fjädermyggimitationen (metoden är vanlig på Nya Zeeland, främst vid strömfiske). En metod som engelsmännen med framgång använder på de stora reservoarerna kan också vara värd att prova: med "the washing line method" kan man fiska en eller två nymfer mellan ett par större torrflugor och därmed erbjuda fisken fler valmöjligheter, men kanske lämpar sig metoden bättre under blåsiga förhållanden.
P9100016
|