Blåsigt värre i Kvarnsjön

Om man ska sammfatta vårpremiären i Kvarnsjön (min personliga, inte den "officiella") i två ord blir det "blåsig" + "bra". Äntrade flytringen strax efter klockan sex, och redan efter en kvart kom första hugget.
page0_3_1
Fisken tycks nu uppehålla sig på exakt samma platser som under oktober-november, det vill säga mycket strandnära. För mig handlar det tidiga vårfisket mycket om ett slags "fickfiske" med kraftigt förtyngda nymfer eller mini-streamers, där det gäller att placera flugan i rännor eller öppningar i vassen. Det ställer krav på precision men kan också vara givande. Det dröjer nu förmodligen två eller tre veckor, beroende på värmen, innan fisken flyttar ut och börjar jaga på frivattnet.

Nå, hur gick då fisket? Jo, den första fisken tappade jag (är väl lite ringrostig efter fem månaders uppehåll), men hittade sedan många andra huggvilliga fiskar. Totalt åtta regnbågar blev det under dagen, alla tagna på samma mini-zonker. Engelsmännen skulle nog närmast karaktärisera flugan som en "stalking bug". Fiskad på flytlina ger den kraftiga förtyngningen stor möjlighet att variera djupet (via tafsens längd och den tid flugan får sjunka).

Kunde förnöjt konstatera att det mesta i Kvarnsjön är sig likt (tack och lov!) från tidigare säsonger: Storlommen var på plats (dock utan att upphäva sitt prototypiska vildmarksläte), fiskgjusen slog en lov över sjön under den tidiga morgonen, och fisken höll mycket fin kvalitet i fråga om fenor, form och fysik (nåväl, det där sista har inte alltid varit sant tidigare säsonger, men det ser iallafall lovande ut i år).

Märkligt nog var hela sju av de fångade fiskarna hanfiskar. Kan det möjligen ha ett samband med att jag valde att fiska med streamer? Kanske hade utfallet blivit ett annat med imitationsfiske. Det som leder mig att tro det är att två av hanfiskarna var felkrokade, kanske ett resultat av att de velat ge zonkern på pälsen (!) genom ett utfall eller slag med stjärten. Flera av huggen var påfallande brutala (särskilt med tanke på att hemtagningen var långsam), och i åtminstone ett av fallen var jag i det närmaste säker på att tafsen sprängts. Alla hanfiskar var lekfärgade, och de försvarar nog sina lekrevir med viss kraft och bestämdhet den här tiden på året. Fångade för övrigt samma hanfisk två gånger, på exakt samma plats (med ett par timmars intervall).
page0_1_1
De första båtfiskarna dök upp vid halvnio-tiden. Fiske från båt ger en stor frihet och är närmast ett krav i Kvarnsjön, med en strandlinje som antingen är vassbevuxen eller brant och skogig. Men det är inte svårt att konstatera att flytringen ger mångfaldig större frihet. I vissa lägen skapar den förutsättningar för ett fiske som i sin effektivitet gränsar till det oetiska (men visst, för att dra en - förvisso tveksam - parellell till skjutvapen kan man hävda: "Det är inte flytringen som fångar fisk, det är den som håller i spöt"). Detta att snabbt och ljudlöst placera sig i rätt position för att med precision placera flugan exakt där man vill ha den. Vid de tillfällen när fisken inte röjer sig genom vak vet jag för övrigt ingen mer effektiv metod än att "prospektera" strandlinjen med snabba korta kast med en förtyngd nymf eller streamer, driftandes i ringen. Med välriktade sparktag med simfenorna är det lätt att hålla avståndet till strandlinjen konstant, oavsett vindförhållanden, samtidigt med kast och hemtagning.
|