Isande vårvindar

Aldrig någonsin tidigare har jag upplevt en så infernaliskt kall vind som vid lördagens tidiga besök i Kvarnsjön. En frisk nordvästan som oförtrutet och oförtröttligt härjade sjöns yta. Temperaturen under morgonen låg på en ynka plusgrad; en stark kontrast till premiärdagens väder en vecka tidigare. Då dristade sig en flytringsfiskare att kajka runt med bar överkropp hela dagen!
P4210019
Nejdå, det var förstås en ren tillfällighet att mitt favoritspö råkade befinna sig i kamerans blickfång ;-)

Bortsett från den tillfälliga och kalla nordvästvinden denna dag märks närheten till havet tydligt genom att knoppningen är betydligt senare än i stan, och det dröjer förmodligen ytterligare ett par veckor innan tillstymmelse till grönska kan skönjas runt Kvarnsjöns stränder.
P4210036
För den som inte var där kan bilden ge sken av ett rätt inbjudande väder. Men hu så kallt det var! Minst ett lager fleece till hade krävts för att hålla kylan stången.

Hur påverkades då fisket av den plötsliga och drastiska temperatursänkningen? Inte nämnvärt, som det tycktes. Men fisken var ännu mer koncentrerad till specifika platser än vid premiärdagen. Fortfarande utmärkte sig den östra spetsen av sjön, där fem av dagens sex fiskar fångades. Jag tyckte mig även se ett mönster i att den mindre fisken gick tätt utanför vasskanten, medan den större fisken tog på djupare vatten ett stycke ut. En intermediate-lina med en lätt förtyngd mini-streamer räckte dock för att komma ned på den större fiskens djup.
P4210006
En trind tvåkilosfisk med hyfsade fenor. Men knappast mer än så.

Åtminstone tre av fiskarna låg i vikter mellan två och två och ett halvt kilo, och i Kvarnsjön är kanske den tiden förbi när man kan använda så tunna tafsar som 5X. En fisk sprängde tafsen i hugget, medan en annan gick rätt ned i botten och körde fast linan i något gammalt bråte. Säga vad man vill om ett fiskekortspris på 300 kronor, men man får trots allt nytta av flugrullens bromssystem. En av tvåkilosklunsarna var påfallande stark och tycktes aldrig vilja ge upp. De som fiskat grilse eller havsöring har kanske anledning att känna igen sig vid Kvarnsjön framöver. Andra fiskar gick mest och spände på djupet, som nyinsatt större fisk ofta gör.
P4210026
Hur var det nu: "Hellre lyss till den sträng som brast än den båge som aldrig spändes"? I det här fallet höll i alla fall både spö och tafs.

En effekt jag tycker mig skönja av fisket efter storfisk är att det ger en annan mättnadskänsla än tidigare. Det känns nästan som om det skulle räcka med en tur varannan vecka framöver. Upplevelsen stannar kvar längre tid i minnet. Undrar just om Sportfiskarna har räknat med den effekten? Eller också hoppas man vinna helt nya besökare, samt besökare som kanske tidigare övergett Kvarnsjön till förmån för andra vatten.

Enligt fiskevakten som jag träffade på premiärdagen har Kvarnsjön dragits med ryktet att vara svårfiskad. Det ska bli intressant att följa den framtida utvecklingen, inte minst vad gäller storfiskens benägenhet att vaka. Under maj kläcker en rödbrun art av rätt stora fjädermyggor som tidigare ofta lockat upp fisken när vind och temperatur klaffat.
|