Brittsommardag i Kvarnsjön

Med en dagstemperatur på uppemot tjugo grader fanns en hel del insekter på ytan under söndagens fiske, både fjädermyggor, en del dagsländor och något väldigt smått med ljusa vingar och grön kropp. Fram till åtta-tiden, när vinden började friskade i, var en hel del fiskar uppe och tog fjädermyggor, om än inte i samma utsträckning som för två veckor sedan. När solen klättrat en bit upp på himlen avtog aktiviteten i ytan nästan helt, trots god tillgång på insekter.

Av information på Sportfiskarnas hemsida framgår att det nu är hela fem veckor sedan förra isättningen. En aning långt kan tyckas, inte minst mot bakgrund av att antalet besökare nu snabbt ökar. Under gårdagen var under en period samtliga fem båtar uthyrda och inte mindre än fyra flytringar rörde sig över sjön. Jag tog två fiskar under de första två timmarnas fiske, men kunde inte se att någon annan drog fisk fram till dess att jag avslutade fisket vid tre-tiden (rätta mig om jag har fel).
P9230016

Att antalet fiskare vid Stockholms put-and-take-vatten ökar i samma takt som vattentemperaturen sjunker torde knappast förvåna någon, och man kan undra varför Sportfiskarna inte agerar lite mer framsynt och sätter i fisk innan anstormningen kommer. Vill man inte ha nöjda fiskare som gärna återkommer och därmed skapar förutsättningar för en stabil ekonomi? Jag kan inte föreställa mig att någon som driver ett fiskevatten på strikt kommersiella villkor (vilket kanske inte är fallet med Kvarnsjön) skulle våga ta risken att vänta fem veckor eller mer mellan isättningarna denna tid på året. Särskilt märkligt är det mot bakgrund av den nysatsning som proklamerades under våren, med löften om "mer och större fisk".

Nåväl, åter till fisket. Påslagen under den första timmens fjädermyggfiske var lama, och jag missade fyra eller fem fiskar (!). Bättre gick det i vinden, när fisken tog flugan med större fart. Men som sagt, när solen framåt tio-tiden klättrat upp på en molnfri himmel avtog aktiviteten drastiskt. Dagens första fisken tog förresten på en liten nymf med gummiben utefter den norra vindutsatta stranden. Det är ett område som sällan sviker den här tiden på året. Om den nymffångade fisken gått länge i sjön och hade perfekta fenor gällde raka motsatsen för den torrflugefångade. Det var faktiskt så illa att jag inte ens ville ta kort på den. Men den fula stjären oaktat bjöd den ändock på en kamp av rang, där backingen kom fram i första utraset.
P9230012
Nymffångad höstbåge biter i gräset. Eller gråberget om man så vill.

Under tidig eftermiddag vakade enstaka mindre fiskar ute på lugnvattnet i sjöns södra del. I det klara solbelysta vattent kunda jag se en av dessa fiskar stiga mot min torrfluga, bara för att med illa dold avsmak vända på klacken i sista sekunden. Detta trots att jag bytt ned till storlek 16. Vissa regnbågar är verkligen superselektiva, och som Johan Klingberg skriver i senaste numret av Svenskt Fiske förhåller det sig förmodligen på detta vis:

Olika regnbågar specialiserar sitt födosök efter olika föda. Somliga håller sig ute på frivattnet och äter vad som finns där. Andra söker sin föda närmre land, vissa är mer ytaktiva medan andra föredrar att söka sin föda ner vid botten".

Man skulle också kunna uttrycka det som att olika delar av en sjö lever olika liv, beroende på olika förekomst av insekter och graden av specialisering hos sjöns regnbågar. Men, som kontrast till detta bör man inte förglömma att många också karaktäriserar regnbågen som en opportunist och ett födgeni. Även detta synsätt äger förmodligen sitt berättigande, allt beroende på aktuell årstid, fiskens grad av acklimatisering och förekomsten av insektsliv i sjön.

I övrigt bjöd dagen inte på några större överraskningar, bortsett från en snok som tog en simtur i det sköna brittsommarvädret. Samt en spillkråka på jakt efter myror i en björkstubbe. Snoken oroades inte nämnvärt av min närvaro och rörde sig snabbt och målmedvetet mot den östra stranden. Efter bara en halvtimme såg jag ytterligare en simmande snok, också den på väg mot den östra stranden (kanske den äkta hälften, vem vet).
P9230033
Sannolikt snokens sista simtur för säsongen. Vinterdvalan väntar om hörnet.

En skicklig simmare är den; notera hur högt den ligger i vattnet. Möjligen har den blåst upp sig lite i ett försöka att skrämma flytringen på flykten.
|