Artikel om Kvarnsjön

P6200005_copy
I senaste numret av Allt om flugfiske (nummer 4, 2007) finns en artikel om fisket i Kvarnsjön på Värmdö. Intressant att notera är att försöket med större fisk och fler isättningar troligen fortsätter under 2008, och att utvalda besökare kommer att få besvara en enkät om sina erfarenheter av fisket. Artikelförfattaren Nicolas Jändel skriver: "Dygnspriset 300 kronor ger stora förväntningar hos kortköparna och ställer högre krav på kvalitet och ett lyckat fiske. Infrias inte förväntningarna kan återbesökarna utebli". Mot bakgrund av detta kan en rätt utformad enkät, tror jag, vara ett utmärkt sätt att fånga in synpunkter från både nöjda och missnöjda besökare.

P5260033_copy
Själv kan jag knappast klaga på antalet fångade fiskar per tur under mina sex besök hittills i år, men däremot hade jag nog förväntat mig att andelen fiskar över kilot skulle vara betydligt högre efter nysatsningen på sjön. Därmed inte sagt att andelen storfisk är genomgående låg; kanske förhåller det sig i stället så att storfisken har en ökad förmåga att hålla sig utom räckhåll för mina ansträngningar. Kanske gäller det i synnerhet om man som jag ofta framhärdar med flytlinefiske, åtminstone under de första timmarnas fiske. Nicolas Jändel tangerar problemet när han i artikeln skriver att "sjön är delvis väldigt djup, det kan försvåra möjligheten till det givande torrflugefiske med flytlina som är populärt hos målgruppen".

P6100012_copy
Min egen erfarenhet är dock att åtminstone den mindre fisken gärna vakar i Kvarnsjön, i alla fall innan ljuset blir för starkt (betänk att vattnet är extremt klart). Problemet är snarare att fisken rör sig väldigt snabbt mellan vaken och att det därför är nästintill omöjligt att förutspå fiskens bana. Även om man är snabb och lägger flugan nära vaket är fisken redan på väg någon annanstans, många meter därifrån. Vakbilden är, kort sagt, mycket splittrad och under lugna förhållanden har fisken dessutom all tid i världen att inspektera flugan. Imitationen måste vara helt rätt och tafsen tunn. Att lägga ut och låta ligga är förmodligen melodin, även om det tär hårt på tålamodet.

Möjligen skulle en större fluga, Streaking Caddis eller liknande, som skapar störningar i vattenytan vid hemtagningen fungera bra under dessa lugna förhållanden. Kanske behövs något som sticker av från mängden naturliga (mindre) insekter för att effektivt fånga fiskens uppmärksamhet och locka den till hugg.

Men oavsett vilken metod fisken fångas på instämmer jag helt och fullt med Jändels avslutningsord: "[...] ur upplevelsesynpunkt råder inget tvivel om att Kvarnsjön är en av Stockholmstraktens finaste sjöar att fiska fluga i". Det klara vattnet med stort siktdjup tycker jag skänker en alldeles speciell dimension åt fisket där, inte minst när man fiskar från flytring.
|