Kylslaget och ostadigt i Kvarnsjön

Den här tiden på året skulle man kunna tro att mer hinner hända i naturen på nitton dagar. Sedan jag sist besökte Kvarnsjön har vattentemperaturen stigit ynka tre grader, och vassbältet utefter sjöns västra sida är fortfarande fjolårsbrunt. De senaste dagarnas hårda blåst har förmodligen rört om vattnet rejält, där det varmare ytvattnet blandats upp med det betydligt kallare djupskiktet.
page5_9_1
Den svenska "sommaren" står för dörren.

Hur var det då beställt med aktiviteten hos fisken? Med ostadigt väder mest hela dagen, och en lufttemperatur som bara marginellt översteg vattnets temperatur kan man förstås inte förvänta sig alltför mycket. Glädjande nog vakade fisken betydligt mer än för nitton dagar sedan, den låga vattentemperaturen till trots. Rödbruna fjädermyggor kläckte under hela dagen, om än sparsamt, och fisken finns nu dels nära stränderna, dels på lugnvattnet längre ut i jakt på fjädermyggor.
page5_8_1
Strandnära vak i gryningen. En bra början på en ny fiskedag.

Periodvis gick flera fiskar och vakade på lugnvattnet, men som fallet oftast är i Kvarnsjön var vaken spridda över en större yta och förekom i glesa intervall. Under sådana omständigheter är det nästintill omöjligt att förutspå i vilken riktning fisken är på väg, och det är relativt sällan jag lyckats fånga fisk på torrfluga vid sådana tillfällen.

Men i dag lyckades det! Jag hade redan klippt flugan från tafsen och gått i land när flera vak i tät följd visade sig inom ett mindre område. Jag beslöt att ge fisken en timme, men behövde inte vänta mer än femton minuter innan fisken hittade flugan. Strategin var att drifta genom det bälte där fisken visade sig, och bara paddla med simfenorna i den mån det behövdes för att hålla linan något så när rak. Efter en stund såg jag hur fisken gick upp i ett vak sex eller sju meter från min fluga, och för ett ögonblick var jag frestad att lägga om kastet. Givet Kvarnsjöns klara vatten, samt att flugan låg på lugnvattnet beslöt jag i stället att ha is i magen och vänta. Och se, fisken gick strax upp och tog flugan på det där lugna och självmedvetna sättet som visar att den har full kontroll och inte hyser minsta misstanke om att något är galet.
page5_7_1
En parachute-bunden Adams i storlek 14 blev den här regnbågens fall.

Fick även ett par fiskar på en hybrid mellan PTN och GRHE, fiskad med nappindikator utefter stränderna.
page5_2_1
"Every nymph needs a pimp" är tillverkarens devis. Jag är inte så säker på det, men nymffiske med nappindikator ger i alla fall fiskaren möjlighet att luta sig tillbaka en smula, med bibehållen effektivitet i själva fisket.

Bävern syntes inte till denna gång, men väl spåren efter den. Det är väl ännu för tidigt att säga om den verkligen kommer att slå sig ner i sjön, men en trolig plats för en bäverhydda torde i så fall vara det träskartade området mellan Kvarnsjön och Mellansjön. Måste väl erkänna att min ursprungliga entusiasm över bävermötet (se tidigare blogginlägg från den 6 maj) har dämpats något efter att denna försmak av deras aptiit och ingenjörskonst.
page5_3_1
Bävergnag

Fiskgjusen visade sig också på förmiddagen, utan dyk dock. Faktum är att jag aldrig sett den ta fisk i Kvarnsjön under alla år jag fiskat där. Storlommen verkar återigen ha häckat framgångsrikt på ön. Skrämde dessvärre oavsiktligt bort den från redet när jag tog en paus på ön och inspekterade bäverns härjningar, men skyndade mig snart därifrån.
page5_4_1
Två ägg i redet. En ny generation storlom får förhoppningsvis möta världen snart.

Det kylslagna och ostadiga vädret till trots sökte sig en hel del flugfiskare ut till Kvarnsjön i dag. Vid ett tillfälle under dagen var alla fem båtar ute på sjön, och när jag bestämde mig för att styra kosan hemåt anlände två flytringsfiskare.

Med få undantag har de regnbågar jag fångat i Kvarnsjön under mina tre turer i år sett mycket fina ut. Det visar kanske att det trots allt finns odlare som är medvetna om vilken sorts fiskar vi flugfiskare vill se i våra put-and-take-vatten. Min ståndpunkt är klar: Hellre en halvkilos välproportionerlig fisk med hela fenor än en tvåkilos pelletsklump med fenor som en gammal disktrasa.
page5_5_1
Vackrare än så här blir dom inte. Jo, kanske i Alaska eller på Kamchatka förstås.

En eloge till Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt som tycks ha hittat en kvalitetsmedveten odlare! Nu får vi bara hoppas att denna trend består inte bara säsongen ut, utan även decenniet ut.
|