Äntligen fiskeväder!

vader12
En lång torka har det varit, och i mer än en bemärkelse. Ingenting tycks kunna förlama fisket som gassande sol från molnfri himmel, helst i kombination med värme och svag vind. Och inte bara fisken förlamas; för egen del finns det inget som så effektivt tar död på fiskelusten som en lång och obruten period av “finväder”. Förmodligen för att det sitter djupt i medvetandet att det är liktydigt med dåligt fiske. Och rapporter från fiskande kollegor visar att det varit ganska klent beställt med fisket de senaste två veckorna, åtminstone i Kvarnsjön.

Men nu tycks den senaste tidens dödläge äntligen vara på väg att brytas! Förra veckans blåst har förhoppningsvis rört om den del i vattenlagren och fört upp kallt vatten från djupare skikt. Detta i kombination med svalare temperaturer och molnighet borde ha en gynnsam effekt på fisket.

Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt rapporterade i torsdags om utsättningar i både Kvarnsjön, Hävsjön och Trekanten i fredags.
pafyllning
(Notera förresten att Sportfiskarna ofta använder en missmasch av amerikanskt och svenskt datumformat i sina nyhetsinlägg. I fallet ovan torde det vara uppenbart att det inte är den 6 december som avses, men i många andra fall kan det ovanliga datumformatet lätt skapa förvirring hos läsaren.)
|