Sjunklina fram, torrfluga bort

Spåren av nordostans härjningar syntes tydligt i Kvarnsjön i går. Nej, inte i form av omkullvräkta träd eller kapsejsade båtar, men genom att fisken vakade ytterst sparsamt (en nog så allvarlig konsekvens ;-). Och detta trots att vindstyrkan minskat till en beskedlig bris på lördagsmorgonen.

Förmodligen har den kraftiga turbulensen i de övre vattenlagren temporärt stoppat kläckningen av fjädermyggor. Någon annan förklaring har jag inte till att antalet vakande fiskar var så få. Sistlidna lördag var torrflugefisket bra, och även veckan dessförinnan (enligt rapporter från andra fiskare). Då var också vädret stabilt, med gradvis stigande vattentemperatur. De senaste dagarnas kraftiga vindar har bringat ned vattentemperaturen till 15 grader i ytskiktet.
P6020019

Under sex timmars fiske syntes sammantaget en handfull vak, trots att en del större sjösandsländor faktiskt kläckte på de lugnare partierna av vattenspegeln (tydligen inte i tillräckligt stort antal för att locka upp fisken dock). En fisk vakade strandnära två gånger med kort intervall utanför en berghäll vid sjöns nordsida. Jag frestade den med en Grey Adams i cirka en halvtimme, men icke. Fisken visade sig inte mer.
P6020010

Samtliga fem fiskar (plus en bonusgädda ;-) togs i stället på en snabbt fiskad streamer (Viva) på snabbsjunkande lina. Alla fiskar utom en togs ute på frivattnet. Ett enkelt knep för att locka fler fiskar till hugg vid streamerfiske från flytring är att paddla i en S-formad bana. Det är förstås särskilt användbart vid fiske på frivatten med sjunklina och snabb hemtagning (man kan då driva fram flytringen i maklig takt, samtidigt som hemtagning sker). Bukterna i linan gör att streamern kommer att byta riktning då och då, vilket ökar fiskligheten betydligt. Med en tung sjunklina kommer fisken i flertalet fall att kroka sig själv, trots bukterna i linan.

Den sista och finaste fisken tog jag i området vid bäckens utlopp mot havet; ett ställe som gav en fin fisk även vid förra turen (fast då på torrfluga).
P6020035

Nåväl, det finns inget ont som inte också för något gott med sig; kanske innebär avbrottet i fjädermyggkläckningar att säsongen för torrflugefiske förskjuts framåt en vecka eller två. Den som lever, och fiskar, får se.
|